detergent regulation

Produktnavnene som er oppført på listen over ingredienser, er interne generiske navn som kan avvike fra produktnavnet som er nevnt på etiketten. Til tross for denne tilsynelatende uoverensstemmelsen er listen over ingredienser knyttet til hvert produktnavn riktig.

OK