Barn og unge

Colgate-Palmolive A/S anerkjenner behovet for særlig aktsomhet og påpasselighet i forbindelse med markedsføring overfor barn og unge, herunder interaktiv markedsføring på Internettet. Det er vår hensikt å etterleve de gjeldende regler om markedsføring overfor barn og unge, herunder Det Internationale Handelskammers kodeks for god reklamepraksis, og foreldre oppfordres til å delta i og/eller overvære deres barns aktiviteter på hjemmesiden.


Colgate-Palmolive Norge A/S
Vollsveien 13 B
1325 Lysaker

jens_berle@colpal.com