red-cp-background

RETNINGSLINJER FOR BARNS PERSONVERN OG MERKNAD TIL FORELDRE OG OMSORGSPERSONER

Vi bryr oss om barnas personvern. Vi erkjenner at barns bruk av internett og e-post reiser særskilte spørsmål angående personvern og sikkerhet for personopplysninger.

Vi oppmuntrer alle foreldre til å sjekke og overvåke barnas online-aktiviteter.

Gjeldende lov kan gi foreldre rett til å gjennomgå, korrigere, oppdatere, holde tilbake, begrense og/eller slette personopplysninger vi har samlet inn fra barna deres eller nekte å tillate videre innhenting, bruk eller offentliggjøring av slike data. Hvis du ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss som angitt nedenfor under “Kontakt oss”.  

Barnet ditt kan nyte godt av det meste av innholdet og aktivitetene i våre barneområder uten å gi oss personopplysninger. For eksempel gir https://www.colgate.com/en-us/products/kids informasjon om Colgates barneprodukter og har utdanningsvideoer som hjelper barn med å utvikle sunne vaner. I tillegg gir https://www.colgate.com/en-us/bright-smiles-bright-futures muntlig utdanningsmateriale utformet for lærere, foreldre og barn, og har gøyale aktiviteter for barn.

Noen ganger ber vi om eller godtar vi innsendinger fra barn, så som kunstneriske bidrag sendt inn i konkurranser, hvorav enkelte vil kunne bli lagt ut på nettsidene våre. Slike innsendinger vil kunne håndteres både på internett og utenfor. Hvis et barn eller en forelder ønsker at vi skal legge ut et bilde eller noen andre personopplysninger om et barn, vil vi kreve en signert foreldretillatelse og frigivelsesskjema. Når barn foretar innsendinger til oss offline, som for eksempel gjennom vanlig postgang, vil vi kunne beholde alle de opplysningene de innsender. Med mindre vi mottar et signert foreldresamtykkeskjema, gjennomgår vi alle offline-innsendinger før de legges ut, og rensker ut alle personlige data de måtte inneholde før vi legger dem ut.

Til beste for barna dine vil vi kunne lenke dem videre til andre nettsider. Vi er ikke ansvarlig for disse andre nettsidene, og vi råder deg til også å sjekke deres retningslinjer for personvern.

 

Kontakt oss

For ytterligere informasjon om vår personvernpraksis med hensyn til barn, vennligst kontakt Forbrukersaker, eller:

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
United States of America