red-cp-background

SIST OPPDATERT: 07.09.20

COLGATE-PALMOLIVES PERSONVERNERKLÆRING

Selskapet Colgate-Palmolive respekterer ditt privatliv og verdsetter forholdet vi har til deg.  Derfor håndterer vi personopplysningene dine på en ansvarlig måte, og vi vil at du skal være kjent med hvordan vi innhenter, bruker og offentliggjør opplysningene dine.  Denne personvernerklæringen beskriver praksisen vår i forbindelse med opplysningene dine (som definert nedenfor) som vi innhenter på følgende måter:

●      På nettsider som driftes av oss, der du har tilgang til denne personvernerklæringen (våre «nettsider»),

●      Gjennom programvareapplikasjoner gjort tilgjengelig av oss for bruk på eller via datamaskiner og mobile enheter (våre «apper»),

●      På sosiale mediesider og apper som lenker til denne personvernserklæringen (samlet kalt våre «sosiale mediesider»),

●      Fra HTML-formaterte e-postmeldinger som vi sender deg som inneholder lenker til denne personvernerklæringen, og

●      I offline-interaksjoner du har med oss.

Denne personvernserklæringen beskriver også vår praksis i forbindelse med opplysninger vi innhenter om fagfolk som tannleger og veterinærpersonell, og studenter og helsepersonell («fagfolk») for å kunne gi dem fagorienterte tjenester («profesjonelle tjenester»).

I denne personvernerklæringen henviser vi til våre nettsteder, våre apper, våre sosiale mediesider, våre e-postmeldinger, våre offlineaktiviteter og våre profesjonelle tjenester samlet som «tjenestene».

For informasjon om vår elektriske tannbørste (Connected Toothbrush), se vår Personvernerklæring for elektrisk tannbørste.

PERSONOPPLYSNINGER

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

SAMHANDLING MED FAGFOLK

OFFENTLIGGJØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

ANNEN DATA

SIKKERHET

VALG OG TILGANG

RETENSJONSPERIODE

TREDJEPARTERS TJENESTER

VÅR ANNONSERING

MINDREÅRIGE

JURISDIKSJON OG OVERFØRING OVER LANDEGRENSER

SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER

TREDJEPARTERS BETALINGSTJENESTER

OPPDATERINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

KONTAKT OSS

TILLEGGSINFORMASJON FOR PERSONER I DET EUROPEISKE SAMARBEIDSOMRÅDE («EØS»)


PERSONOPPLYSNINGER

«Personopplysninger» er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson eller som relaterer til et identifiserbart enkeltperson.

Personopplysninger inkluderer:

●      Navn

●      Postadresse (inkludert faktura- og leveringsadresse)

●      Telefonnummer

●      E-postadresse

●      Kreditt- og debetkortnummer

●      Profilbilde og andre bilder av deg

●      ID på sosial mediekonto

●      Informasjon om dine bivirkninger

●      Øvrig informasjon som alder, land eller navn på kjæledyret ditt når det er knyttet til deg

●      Interessene dine (for eksempel emner du ber om informasjon om, eller på annen måte er interessert i)

Innhenting av personopplysninger

Vi og våre tjenesteleverandører innhenter personopplysninger på flere måter, inkludert: 

●      Gjennom tjenestene

−       Vi innhenter personopplysninger via tjenestene, for eksempel når du registrerer deg for nyhetsbrev, registrerer en konto, oppretter en profil eller foretar et kjøp.

●      Offline

−       Vi innhenter personopplysninger fra deg når du er frakoblet, for eksempel:

o   Når du bestiller via telefonen, tar kontakt med Forbrukeravdelingen eller kontakter oss med annen forespørsel;

o   Når du besøker standen vår på en messe eller besøker fasilitetene våre;

o   Når du deltar i programmene eller aktivitetene våre, eller oppgir informasjon på bransjearrangementer;

o   Når du deltar i et lotteri eller kampanje som ikke er på nett;

o   Når du eller noen på dine vegne rapporterer en bivirkning i forbindelse med et av våre produkter.

●      Fra kildene våre

−       Vi mottar personopplysningene dine fra andre kilder, for eksempel:

o   Offentlig tilgjengelige databaser og kilder;

o   Dataselskaper;

o   Felles markedsføringspartnere;

o   Tredjeparter som rapporterer om bivirkninger på produkter til oss.

−       Hvis du kobler din sosiale mediekonto til en hvilken som helst konto som tilbys av oss, deler du visse personopplysninger fra din sosiale mediekonto med oss, for eksempel navn, e-postadresse, bilder, liste over kontakter på dine sosiale medier og andre opplysninger som kan være (eller som du gjør) tilgjengelige for oss når du kobler din sosiale mediekonto til en hvilken som helst konto som tilbys av oss.

I mange tilfeller må vi innhente personopplysninger for å kunne levere de forespurte tjenestene til deg.  Hvis du ikke oppgir de ønskede personopplysningene, kan det hende at vi ikke kan tilby tjenestene.  Hvis du oppgir personopplysninger relatert til andre personer til oss eller våre tjenesteleverandører i forbindelse med tjenestene, angir du at du har fullmakt til å gjøre dette, og tillater oss å bruke personopplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen.

Bruk av personopplysninger

Vi og våre tjenesteleverandører bruker personopplysninger til legitime forretningsformål når vi samhandler med forbrukere, offentligheten, fagfolk og våre kunder.

Samhandling med forbrukere og publikum

Vi bruker personopplysninger når vi samhandler med forbrukere og offentligheten til følgende formål, inkludert:

●      Å tilby tjenestene og oppfylle forespørslene dine.

−       Å levere tjenestene til deg, for eksempel å ordne tilgang til en konto du har konfigurert med oss.

−       For å svare på henvendelsene dine og oppfylle forespørslene dine, når du kontakter oss via en av våre kontaktskjemaer på nett, via telefon eller på annen måte, for eksempel når du sender oss spørsmål, forslag, komplimenter eller klager.

o   I den utstrekning du velger å dele personopplysninger, for eksempel om din hud eller orale helse, vil vi bruke denne informasjonen i samsvar med erklæringen vi gir deg på det tidspunktet, og med ditt samtykke.

−       For å sende administrativ informasjon til deg, for eksempel endringer i vilkårene, betingelsene og retningslinjene våre.

−       For å tillate deg å sende meldinger til en annen person, gjennom henvisninger eller funksjoner som «send til en venn».

−       For å legge til rette for sosial delingsfunksjonalitet, hvis du velger å bruke slik funksjonalitet.

−       Å gi deg kundeservice.

●      Gi deg informasjon om produktene våre og/eller annet markedsføringsmateriell.  

−       For å sende deg markedsføringsrelaterte e-poster, med informasjon om våre tjenester, produkter og andre nyheter om oss.

●      Analyse av personopplysninger for virksomhetsrapportering og tilrettelegging av personlige tjenester.

−       Å analysere eller forutsi preferansene dine for å utarbeide aggregerte trendrapporter om hvordan vårt digitale innhold brukes.

−       For å forstå deg bedre, slik at vi kan tilpasse vår samhandling med deg og gi deg informasjon og/eller tilbud skreddersydd for dine interesser.

−       For å forstå preferansene dine bedre slik at vi kan levere innhold via tjenestene våre som vi tror vil være relevant og interessant for deg.

●      Tillate deg å delta i lotterier, konkurranser eller andre kampanjer.

−       Vi kan tilby deg muligheten til å delta i et lotteri, en konkurranse eller annen kampanje. 

−       Noen av disse kampanjene har flere regler som inneholder informasjon om hvordan vi vil bruke og offentliggjøre personopplysningene dine.

●      Tillate deg å delta i Colgate Bright Smiles, Bright Futures®-programmet.

−       For å administrere programmet.

−       For å sikre at vareprøvene brukes riktig.

●      Aggregering og/eller anonymisering av personopplysninger.

−       Vi kan aggregere og/eller anonymisere personopplysninger slik at de ikke lenger vil bli vurdert som personopplysninger.  Vi gjør dette for å generere annen data for eget bruk, som vi kan bruke og offentliggjøre for ethvert formål.

●      Oppnåelse av våre forretningsformål.

−       I revisjoner for å verifisere at våre interne prosesser fungerer som tiltenkt og er i samsvar med juridiske, regulatoriske eller kontraktsmessige krav.

−       For svindel- og sikkerhetsovervåking, for eksempel, for å oppdage og forhindre nettangrep eller forsøk på identitetstyveri.

−       For å utvikle nye produkter og tjenester.

−       For å forbedre eller modifisere våre nåværende produkter og tjenester.

−       Å administrere og rapportere bivirkninger knyttet til våre produkter.

−       For å identifisere brukstrender, for eksempel, å forstå hvilke deler av tjenestene som er mest interessante for brukerne.

−       For å fastslå hvor effektive kampanjene våre er slik at vi kan tilpasse dem til våre brukeres behov og interesser. 

−       For drift og utvidelse av forretningsaktivitetene våre.

Vi engasjerer oss i disse aktivitetene for å håndtere forholdet vårt til deg, for å overholde en lovlig forpliktelse, under noen omstendigheter når vi har ditt samtykke og/eller fordi vi har en legitim forretningsinteresse.

Samhandling med fagfolk

I tillegg innhenter og bruker vi og våre tjenesteleverandører informasjon om fagfolk. 

Slik informasjon inkluderer:

●      Ditt foretrukne språk

●      Profesjonell biografi og utdanning

●      Kontonummer og ID i nettbutikk

●      Informasjon relatert til lisensene dine, spesialiteter, tilknytninger, publikasjoner, legitimasjon og andre prestasjoner

●      Informasjon relatert til bruk og kjøp av våre produkter, din samhandling med oss, og tjenester for de du har tilsyn til

Vi bruker personopplysninger om fagfolk til følgende formål (i tillegg til formålene som er oppført under Forbrukere og offentligheten), inkludert:

●             Oppfylle forespørsler knyttet til våre profesjonelle tjenester.

−       Å betale for tjenester eller refundere utgifter.

−       Å bistå med å planlegge turer knyttet til virksomheten vår eller konferanser.

−       Å gi deg de produktene og vareprøvene du har bedt om.

−       Å identifisere og engasjere oss med fagfolk som blant annet vitenskapelige eksperter eller faglige ledere.

−       Å håndheve kontraktsmessige vilkår og betingelser i vårt forhold med fagfolk.

●             Å engasjere oss med fagfolk.

−       Å samhandle med deg basert på din faglige kompetanse og mening på digital eller annen måte.

−       Å involvere deg i programmer/fagpaneler.

−       Å nå ut til deg for din faglige kompetanse, for eksempel i sammenheng med spørreundersøkelser knyttet til produkter eller tjenester som tilbys av oss eller et tilknyttet selskap.

−       Å samarbeide med deg om arrangementer, publikasjoner eller rådgivende møter.

−       Å få dine synspunkter på produkter og tjenester fremmet av oss, et tilknyttet selskap eller en forretningspartner for utvikling og forbedringsformål.

●             Tillate fagfolk å delta på spesielle programmer, arrangementer eller kampanjer.

−       I disse tilfellene kan vi bruke profesjonelle personopplysninger på flere måter som beskrevet som en del av disse spesielle programmene, aktivitetene, arrangementene eller kampanjene. 

●      La fagfolk opprette en nettbutikk.

−       Vi gir fagfolk muligheten til å opprette en nettbutikk for å hjelpe dem med å tilby optimale pasienttjenester og praktisk tilgang til våre produkter. 

●      Oppnåelse av våre forretningsformål.  

−       Å overholde forpliktelser rundt åpenhet og mot korrupsjon.

−       Å spore og svare på bekymringer og oppfylle våre regulatoriske overvåkings- og rapporteringsforpliktelser, inkludert de som er relatert til produktklager, produkt-/pasientsikkerhet og bakgrunnssjekker.

−       For å bedre forstå hvordan våre produkter og tjenester påvirker fagpersoner og pasientene deres.

Vi engasjerer oss i disse aktivitetene for å håndtere forholdet vårt til deg, for å overholde en lovlig forpliktelse, under noen omstendigheter når vi har ditt samtykke, for vitenskapelige formål og/eller fordi vi har en legitim forretningsinteresse.

Samhandling med kunder

 

Vi bruker personopplysninger om kunder til følgende formål (i tillegg til formålene som er oppført under Forbrukere og publikum), inkludert:

●      Å tilby tjenestene og oppfylle dine forespørsler.

−       For å fullføre transaksjonene med oss.

●      Oppnåelse av våre forretningsformål.  

−       Å overholde forpliktelser rundt åpenhet og mot korrupsjon.

−       Å spore og svare på bekymringer og oppfylle våre regulatoriske overvåkings- og rapporteringsforpliktelser, inkludert de som er relatert til produktklager, produkt-/pasientsikkerhet og bakgrunnssjekker.

−       For bedre å forstå hvordan våre produkter og tjenester påvirker fagfolk og de de har tilsyn til

●      Oppnåelse våre forretningsformål.

−       Å overholde forpliktelser rundt åpenhet og mot korrupsjon.

−       Å spore og svare på bekymringer og oppfylle våre regulatoriske overvåkings- og rapporteringsforpliktelser, inkludert de som er relatert til produktklager, produkt-/pasientsikkerhet og bakgrunnssjekker.

−       For å bedre forstå hvordan våre produkter og tjenester påvirker fagfolk og de de har tilsyn til

Vi engasjerer oss i disse aktivitetene for å håndtere forholdet vårt til deg, for å overholde en lovlig forpliktelse, under noen omstendigheter når vi har ditt samtykke, for vitenskapelige formål og/eller fordi vi har en legitim forretningsinteresse.

Offentliggjøring av personopplysninger 

Vi offentliggjør personopplysninger: 

●      Til våre datterselskaper og tilknyttede selskaper for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

−      Du kan sjekke listen og plasseringen til våre datterselskaper eller tilknyttede selskaper her

−       Colgate-Palmolives datterselskap eller tilknyttede selskap som har innhentet personopplysningene dine, vil være ansvarlig for personopplysninger om deg som overføres og brukes.

●      Til våre tredjeparts tjenesteleverandører, for å tilrettelegge for tjenester de gir oss.

−       Disse kan omfatte tilbydere av tjenester som webhotell, dataanalyse, betalingsbehandling, ordreutvikling, informasjonsteknologi og relatert infrastrukturavdeling, kundeservice, e-postlevering, revisjon og andre tjenester.

●      Til tredjeparter, slik at de kan sende deg markedsføringskommunikasjon, i samsvar med valgene dine.

●      Til tredjeparts sponsorer av lotterier, konkurranser og lignende kampanjer, i samsvar med valgene dine.

●      I forbindelse med å levere våre profesjonelle tjenester til andre selskaper som vi samarbeider med om bestemte produkter eller tjenester.

−       Disse kan omfatte våre felles markedsføringspartnere for produkter som vi i fellesskap utvikler og/eller markedsfører.

Ved å bruke tjenestene kan du også velge å offentliggjøre personopplysninger.

−       Du kan offentliggjøre personopplysninger i meldinger, chat, på profilsider, blogger og gjennom andre tjenester der du kan legge inn data og innhold (inkludert, men ikke begrenset til, våre sosiale mediesider).  Vær oppmerksom på at personopplysninger du legger inn eller offentliggjør gjennom disse tjenestene blir offentlige, og kan være tilgjengelig for andre brukere og allmennheten.

−       Du kan også offentliggjøre personopplysninger gjennom din sosiale delingsaktivitet.  Når du kobler tjenestekontoen din til din sosiale mediekonto, kan du dele data med vennene dine som er knyttet til din sosiale mediekonto, med andre brukere og med leverandøren av din sosiale mediekonto.  Ved å gjøre det, tillater du oss å legge til rette for denne datadelingen, og du forstår at bruken av felles data vil bli styrt av den sosiale medieleverandørens personvernerklæring.

Andre bruksområder og offentliggjøringer

Vi bruker og offentliggjør også personopplysningene dine når det er nødvendig eller hensiktsmessig:

●      For å overholde gjeldende lover og forskrifter.  

●      For å samarbeide med offentlige myndigheter.

●      For å samarbeide med politiet.

●      I forbindelse med salg, omorganisering, sammenslåing eller annen forretningstransaksjon, der vi har en berettiget interesse i å offentliggjøre eller overføre personopplysningene dine til en tredjepart.

●      Av andre juridiske årsaker, som for eksempel håndheving av våre vilkår og betingelser eller beskyttelse av våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og/eller det samme tilhørende våre datterselskaper eller tilknyttede selskaper, deg eller andre.

Disse bruksområdene og offentliggjøringene av personopplysningene dine kan forekomme utenfor ditt bostedsland.

ANNEN DATA

«Annen data» er opplysninger som ikke avslører din spesifikke identitet eller ikke direkte kan relateres til et identifiserbart individ:

●      Nettleser- og enhetsdata

●      Opplysninger om bruk av apper

●      Data innhentet via informasjonskapsler, pikseltagger og annen teknologi

●      Demografiske og annen data oppgitt av deg som ikke avslører din spesifikke identitet

●      Data som er blitt innhentet på en slik måte at den ikke lenger avslører din spesifikke identitet

Noen opplysninger under kategorien Annen data vil bli vurdert som personopplysninger i enkelte land. Hvis vi er pålagt å behandle annen data som personopplysninger i henhold til gjeldende lov, vil vi bruke og offentliggjøre dem til de formålene vi bruker og offentliggjør personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Innhenting av annen data

Vi og våre tjenesteleverandører kan innhente annen data på flere måter, inkludert: 

●      Gjennom nettleseren eller enheten din

●      Enkelte data innhentes av de fleste nettlesere eller automatisk via enheten, for eksempel MAC-adressen din, datatype (Windows eller Mac), skjermoppløsning, operativsystemnavn og -versjon, produsent av enhet og modell, språk, nettlesertype og -versjon, og navnet og versjonen på tjenestene (for eksempel app) du bruker. 

●      Gjennom bruk av en app

●      Når du laster ned og bruker en app, kan vi og våre tjenesteleverandører spore og innhente bruksdata for appen, for eksempel dato og klokkeslett appen på enheten din får tilgang til våre servere, og hvilke data og filer som er lastet ned til appen basert på enhetsnummeret ditt.

●      Bruk av informasjonskapsler

●      Informasjonskapsler er databiter lagret direkte på datamaskinen du bruker.  Informasjonskapsler tillater oss å samle inn data som nettlesertype, tid brukt i tjenestene, besøkte sider, refererende nettsteder og annen trafikkdata.  For mer informasjon om informasjonskapsler, se vår informasjonskapselerklæring

Vi svarer for øyeblikket ikke på «ikke spor»-signaler for nettleseren.  Hvis du ikke vil ha data innhentet ved bruk av informasjonskapsler, tillater de fleste nettlesere deg automatisk å avvise informasjonskapsler eller få valget om å avvise eller akseptere en bestemt informasjonskapsel (eller informasjonskapsler) fra en bestemt nettside.  Du kan også ønske å referere til http://www.allaboutcookies.org.  Hvis du imidlertid ikke godtar informasjonskapsler, kan du oppleve ulemper ved bruk av tjenestene.  Du mottar kanskje ikke annonser eller andre tilbud fra oss som er relevante for dine interesser og behov.

●      Bruk av pikseltagger ogandre lignende teknologier

●      Piksel-koder (også kjent som nettvarder og klare GIF-er) kan blant annet brukes til å spore handlinger fra brukere av tjenestene (inkludert e-postmottakere), måle resultatene av markedsføringskampanjene våre og kompilere statistikk om bruk av tjenestene og svarfrekvenser. 

●      Analyser

●      Vi bruker Google Analytics som bruker informasjonskapsler og lignende teknologier til å innhente og analysere data om bruk av tjenestene, og rapportere om aktiviteter og trender.  Denne tjenesten kan også innhente opplysninger om bruk av andre nettsider, apper og elektroniske ressurser.  Du kan lese om Googles retningslinjer ved å gå til www.google.com/policies/privacy/‌partners/, og melde deg av ved å laste ned tillegget for avmelding fra Google Analytics, tilgjengelig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

●      Bruke Adobe Flash-teknologi (inkludert lokalt delte Flashobjekter/Flash-informasjonskapsler («Flash-LSO-er»)) og andre lignende teknologier

●      Vi kan bruke Flash-LSO-ene og andre teknologier til blant annet å innhente og lagre data om bruken av tjenestene.  Hvis du ikke vil ha Flash-LSO-er lagret på datamaskinen, kan du justere innstillingene til Flash-spilleren din for å blokkere Flash-LSO-lagring ved hjelp av verktøyene som finnes i lagringsinnstillingspanelet for nettsiden.  Du kan også gå til det globale lagringsinnstillingspanelet og følge instruksjonene.  Vær oppmerksom på at å stille inn Flash Player til å begrense aksept for Flash-LSO-er, kan redusere eller hindre funksjonaliteten til enkelte Flash-applikasjoner. 

●      IP-adresse

●      IP-adressen din blir automatisk tildelt datamaskinen din av internett-leverandøren.  En IP-adresse kan identifiseres og logges automatisk i våre serverloggfiler når en bruker får tilgang til tjenestene, sammen med tidspunktet for besøket og siden/sidene som ble besøkt.  Innhenting av IP-adresser er standard praksis og gjøres automatisk av mange nettsteder, applikasjoner og andre tjenester.  Vi bruker IP-adresser til formål som å beregne bruksnivåer, diagnostisere serverproblemer og administrere tjenestene.  Vi kan også finne din omtrentlige plassering fra din IP-adresse.

●      Fysisk plassering

●      Vi kan innhente den fysiske plasseringen til enheten din, for eksempel ved hjelp av satellitt-, mobiltårn eller Wi-Fi-signaler.  Vi kan bruke enhetens fysiske plassering for å gi deg personlig tilpasset og stedbasert(e) tjenester og innhold.  I noen tilfeller kan du tillate eller nekte slik bruk av enhetens plassering, men hvis du gjør det, kan vi kanskje ikke gi deg de(t) aktuelle personlig(e) tjenestene og innholdet.

Bruk og offentliggjøring av annen data

 

Vi kan bruke og offentliggjøre annen data til ethvert formål, bortsett fra når det er påbudt å ikke gjøre det i henhold til gjeldende lov.  I noen tilfeller kan vi kombinere annen data med personopplysninger.  Hvis vi gjør det, behandler vi de kombinerte dataene som personopplysninger så lenge de er kombinert.

SIKKERHET

Vi ønsker å gjøre rimelige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte personopplysninger i vår organisasjon.  Dessverre kan ingen dataoverføringer eller lagringssystemer garanteres å være 100 % sikre.  Hvis du har grunn til å tro at samhandlingen din med oss ikke lenger er sikker, vennligst informer oss øyeblikkelig ved å kontakte Forbrukeravdeling.

VALG OG TILGANG

Dine valg med tanke på bruk og offentliggjøring av personopplysningene dine

Vi gir deg valg med tanke på bruk og offentliggjøring av personopplysningene dine til markedsføringsformål. 

Du kan melde deg av å: 

●      Motta elektronisk kommunikasjon fra oss:  Hvis du ikke lenger vil motta markedsføringsrelaterte e-poster, tekster eller SMS fra oss, kan du melde deg av ved å følge instruksjonene i slike meldinger, eller ved å kontakte Forbrukeravdeling.

●      Motta markedsføringskommunikasjon relatert til våre profesjonelle tjenester:  Hvis du bruker våre profesjonelle tjenester og ikke lenger ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du melde deg av ved å kontakte Forbrukeravdeling. Vennligst oppgi navn og adresse du ikke lenger vil bli kontaktet på i forespørselen.

●      Vår deling av dine personopplysninger med datterselskaper eller tilknyttede selskaper for direkte markedsføringsformål:  Hvis du foretrekker at vi slutter å dele personopplysningene dine på fortløpende basis med våre datterselskaper eller tilknyttede selskaper for deres direkte markedsføringsformål, kan du melde deg av dette ved å kontakte Forbrukeravdeling.

●      Vår deling av personopplysningene dine med ikke-tilknyttede tredjeparter for direkte markedsføringsformål:  Hvis du foretrekker at vi slutter å dele personopplysningene dine på fortløpende basis med utilknyttede tredjeparter for deres direkte markedsføringsformål, kan du melde deg av dette ved å kontakte Forbrukeravdeling.

Vi vil forsøke å etterleve forespørselen din så raskt som mulig.  Vær oppmerksom på at vi likevel kan sende deg viktige administrative meldinger som du ikke kan melde deg av, hvis du melder deg av å motta markedsføringsrelatert kommunikasjon fra oss.

Hvordan du kan få tilgang til, endre eller slette personopplysningene dine 

Hvis du vil gjennomgå, korrigere, oppdatere, undertrykke, begrense eller slette personopplysninger som du tidligere har gitt oss, motsette deg behandlingen av opplysningene dine, eller du ønsker å be om å motta en elektronisk kopi av personopplysningene dine for å overføre den til et annet selskap (i den utstrekning denne rett til dataoverførbarhet er gitt til deg etter gjeldende lov), kan du kontakte oss ved å kontakte Forbrukeravdeling. Vi vil svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende lov.

For din beskyttelse kan vi bare gjennomføre forespørsler med hensyn til personopplysningene knyttet til den spesifikke e-postadressen du bruker til å sende oss forespørselen, og vi må kanskje verifisere identiteten din før vi gjennomfører forespørselen din.  Vi vil forsøke å overholde forespørselen så raskt som mulig. 

Vær oppmerksom på at det kan hende at vi må beholde visse opplysninger for journalføring og/eller for å fullføre eventuelle transaksjoner du begynte før du ba om en endring eller sletting (f.eks. kan du ikke, når du kjøper eller legger inn en kampanje, lenger endre eller slette personopplysningene som ble oppgitt før etter at kjøpet eller kampanjen er fullført), eller for å kunne innfri avmeldingsforespørsler. 

RETENSJONSPERIODE

Vi beholder personopplysninger så lenge som nødvendig eller tillatt i henhold til formålet/formålene opplysningene ble innhentet for, og i samsvar med gjeldende lov og selskapets retningslinjer.

Kriteriene som brukes til å bestemme våre retensjonsperioder inkluderer: 

●      Hvor lenge vi tilbyr deg tjenestene (for eksempel så lenge du har en konto hos oss eller fortsetter å bruke tjenestene)

●      Hvor lenge har vi et pågående forhold med deg;

●      Hvorvidt vi er underlagt en lovlig forpliktelse (for eksempel krever visse lover at vi journalfører transaksjonene dine i en viss periode før vi kan slette dem); og 

●      Hvorvidt oppbevaring er tilrådelig med tanke på vår juridiske posisjon (for eksempel når det kommer til gjeldende vedtekter om begrensninger, rettssaker, offentlige etterforskninger eller forskriftsmessige hensyn). 

TREDJEPARTERS TJENESTER

Denne personvernerklæringer tar ikke forbehold om, og vi er ikke ansvarlige for personvern, data eller andre retningslinjer hos tredjeparter, inkludert tredjeparter som driver nettsider eller tjenester som tjenestene våre er knyttet til.  Inkluderingen av en lenke til tjenestene våre innebærer ikke godkjenning av den tilknyttede nettsiden eller tjenesten, verken av oss eller våre datterselskaper eller tilknyttede selskaper.

I tillegg er vi ikke ansvarlige for datainnhenting, -bruk, -offentliggjøring eller retningslinjer for sikkerhet eller praksis hos andre organisasjoner eller apputviklere, appleverandører, leverandører av sosiale medier, operativsystemleverandører, trådløse tjenestetilbydere, eller enhetsprodusenter, inkludert i forbindelse med personopplysninger du offentliggjør hos andre organisasjoner gjennom eller i forbindelse med apper eller våre sosiale mediesider.

VÅR ANNONSERING

Vi bruker tredjepartsannonseringsfirmaer til å betjene annonser vedrørende varer og tjenester som kan være av interesse for deg når du får tilgang til, og bruker tjenestene og andre nettsteder eller tjenester på nett.

Slike annonser blir servert basert på din tilgang til og bruk av våre tjenester og andre nettsider eller nettjenester på en av enhetene dine, samt på data mottatt fra tredjeparter. Tredjepartsannonseringsfirmaer gjør dette mulig ved å plassere eller gjenkjenne en unik informasjonskapsel i nettleseren din (inkludert ved bruk av pikseltagger).  De bruker også disse teknologiene, sammen med data de innhenter om din nettaktivitet, for å gjenkjenne deg på tvers av enhetene du bruker, for eksempel en mobiltelefon og en bærbar PC.  Hvis du vil ha mer informasjon om denne praksisen, og for å lære deg hvordan du melder deg av i skrivebords- og mobilnettlesere på enheten du har tilgang til denne personvernerklæringen på, kan du gå til http://optout.aboutads.info/#/ and http://optout.networkadvertising.org/#/

MINDREÅRIGE

Med mindre annet er angitt, er tjenestene ikke rettet mot mindreårige som definert i gjeldende lov.   I USA for eksempel, blir mindreårige regnet som personer under 13 år, og i EØS respekterer vi medlemsstaters lover, og innhenter ikke bevisst personopplysninger fra mindreårige.  Hvis du gir oss personopplysninger om mindreårige, angir du at du har fullmakt til å gjøre det, og at du kan demonstrere slik myndighet til oss ved forespørsel.

JURISDIKSJON OG OVERFØRING OVER LANDEGRENSER

Personopplysningene dine kan lagres og behandles i ethvert land der vi har fasiliteter, eller hvor vi engasjerer tjenesteleverandører, og ved å bruke tjenestene forstår du at personopplysningene dine blir overført til land utenfor ditt bostedsland, til virksomheter som kan ha personvernregler som er forskjellige fra i ditt land.  Under visse omstendigheter kan domstoler, politi, reguleringsorganer eller sikkerhetsmyndigheter i de andre landene ha rett til å få tilgang til personopplysningene.

Noen av de landene utenfor EØS er anerkjent av EU-kommisjonen for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til EØS-standarder (fullstendig liste over disse landene er tilgjengelig her.  For overføringer fra EØS til land som ikke anses å være tilstrekkelige av EU-kommisjonen, har vi iverksatt tiltak, for eksempel standard kontraktbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen, for å beskytte personopplysningene dine.  Du kan få tilsendt en kopi av disse tiltakene ved å klikke her.

SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER

Med mindre vi spesifikt ber om det, ber vi deg om å ikke sende oss, og ikke offentliggjøre, sensitive personopplysninger (f.eks. personnummer, opplysninger knyttet til rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religion eller annen tro, biometri eller genetiske egenskaper, kriminell bakgrunn eller fagforeningsmedlemskap) på eller gjennom tjenestene eller til oss på annen måte.

TREDJEPARTERS BETALINGSTJENESTER

Vi kan bruke en tredjeparts betalingstjeneste til å behandle betalinger gjennom tjenestene.  Hvis du ønsker å betale gjennom tjenestene, vil personopplysningene dine bli innhentet av en slik tredjepart og ikke av oss, og vil bli underlagt tredjepartens personvernregler, i stedet for denne personvernerklæringen.  Vi har ingen kontroll over, og er ikke ansvarlige for, denne tredjepartens innhenting, bruk og offentliggjøring av personopplysningene dine.

 

OPPDATERINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Forklaringen «SIST OPPDATERT» øverst i denne personvernerklæringen indikerer når denne personvernerklæringen sist ble revidert.  Eventuelle endringer trer i kraft når vi legger inn den reviderte personvernerklæringen i tjenestene.  Din bruk av tjenestene etter disse endringene betyr at du godtar den reviderte personvernerklæringen. 

KONTAKT OSS

Klikk her for å identifisere den behandlingsansvarlige for innhenting, bruk og offentliggjøring av personopplysningene dine i henhold til denne personvernerklæringen. 

Hvis du har spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen, vennligst kontakt Forbrukeravdeling eller:

Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue

New York, NY 10022

United States of America

TILLEGGSINFORMASJON FOR EØS

Du kan sende inn en klage til en personvernmyndighet for ditt land eller din region, eller der et påstått brudd på gjeldende personvernlovgivning har funnet sted.  En liste over personvernmyndigheter er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Dine personopplysninger og Facebook 

Som en del av tjenestene våre bruker vi visse Facebook-produkter til analyse og/eller annonsering.  Disse produktene kan dele dine personopplysninger med Facebook, inkludert Facebook Ireland Limited og Facebook, Inc. For mer informasjon om Facebooks bruk av disse dataene, kan du gå til Facebooks tilpassede vilkår for publikum og vilkårene for Facebooks forretningsverktøy. Facebook Ireland Limited er felles behandlingsansvarlig for disse personopplysningene.  For informasjon om felles behandlingsansvarlig-forholdet og Facebook Ireland Limiteds ansvar, kan du gå til Facebooks tillegg for behandlere.  For mer informasjon om hvordan Facebook behandler personopplysninger og hvordan du kan utøve dine rettigheter, kan du gå til Facebook Irelands dataretningslinjer.  Facebook Ireland Limited overfører personopplysninger fra EØS til Facebook, Inc. i USA for lagring og videre behandling.  For informasjon om denne overføringen, kan du gå til Facebooks overføringstillegg for EU-data.