red-cp-background

Opphavs- og varemerkerettigheter

Du må regne med at alt du ser eller leser på denne hjemmeside er beskyttet av opphavsrett og/eller andre immaterielle rettigheter, med mindre annet er angitt, og at det kun må brukes i henhold til disse vilkår og betingelser. Colgate-Palmolive A/S gir ingen garantier for at din eventuelle bruk av materiale gjengitt på hjemmesiden ikke vil krenke rettigheter tilhørende Colgate-Palmolive eller tredjemann, som ikke er en del av Colgate-Palmolive konsernet. Bilder, tekst, lyd, software og annet materiale på hjemmesiden enten tilhører eller er brukt med tillatelse spesifikt til Colgate-Palmolive A/S. Det er forbudt å bruke det nevnte materiale, med mindre det uttrykkelig er angitt i disse vilkår og betingelser, at slik bruk er lovlig. Enhver uautoriseret bruk av materialet kan være i strid med opphavsrettsloven eller annen lovgivning.

Alle varemerker og logoer m.v., som er gjengitt på denne hjemmeside, enten tilhører eller er brukt med tillatelse spesifikt til Colgate-Palmolive A/S. Bruk av disse varemerker eller logoer m.v. er strengt forbudt, medmindre det skjer med skriftlig tillatelse fra Colgate-Palmolive A/S eller den tredjemann, som det pågjeldende varemerke eller logo m.v. måtte tilhøre.

Innhold på hjemmesiden

Informasjoner på denne hjemmeside er alene tenkt som generell forbrukerinformasjon og stilles til rådighet uten noen form for garanti eller ansvar. Colgate-Palmolive A/S tilstreber, at innholdet på hjemmesiden er så presist og oppdatert som mulig, men det gis ingen garantier for, at innholdet er uten feil eller mangler. Videre forbeholder Colgate-Palmolive A/S seg rett til på ethvert tidspunkt å slette, endre eller tilføye deler av innholdet på hjemmesiden.

De på hjemmesiden gjengitte opplysninger kan på ingen måte brukes som erstatning for lege-eller annen helsefaglig rådgivning og/eller behandling. Opplysningene kan derfor ikke brukes som utgangspunkt for diagnose eller behandling.

Ansvarsfraskrivelse

Din bruk av denne hjemmesiden skjer på eget ansvar. Hverken Colgate-Palmolive A/S eller dermed forbundne selskaper er ansvarlige for noen form for direkte, indirekte, hendelige eller forbundne skader oppstått i forbindelse med din adgang til og/eller bruk av innholdet på denne hjemmeside.

E-mails

Enhver form for opplysninger eller materiale, som du måtte sende til denne hjemmeside via e-mail eller på annet vis, vil bli behandlet på ikke-fortrolig basis. Colgate-Palmolive A/S forbeholder seg rett til fritt å bruke slike opplysninger til ethvert formål uten betaling. Utover dette forbeholder Colgate-Palmolive A/S seg rett til fritt å bruke enhver form for idéer, konsepter, know-how eller teknikker, som måtte ligge i slike opplysninger til ethvert formål, herunder utvikling, fremstilling og markedsføring av produkter uten betaling for dette.

Linker

Forskjellige steder på denne hjemmeside kan du finne linker til andre hjemmesider, som ikke er under Colgate-Palmolive A/S's kontroll, men som kan være relevante i forhold til spesifikke emner på vår hjemmeside. Disse linkene er alene tenkt som en service for brukerne av hjemmesiden. Det forhold, at vår hjemmeside inneholder linker til andre hjemmesider er ikke ensbetydende med, at Colgate-Palmolive A/S godkjenner, bekrefter eller anbefaler disse hjemmesider eller deres innhold. Hverken Colgate-Palmolive A/S eller dermed forbundne selskaper er ansvarlige for innholdet av slike eksterne hjemmesider og/eller noen form for skader oppstått i forbindelse med din adgang til og/eller bruk av innholdet fra disse hjemmesider.

Personopplysninger

Denne hjemmeside respekterer de besøkendes rett til anonymitet. Colgate-Palmolive A/S innsamler ikke personlige opplysninger om besøkende på vår hjemmeside, medmindre den besøkende frivillig har gitt oss opplysningene. For eksempel innsamler Colgate-Palmolive A/S opplysninger, til tider av personlig karakter, om besøkende på vår hjemmeside, f.eks. navn, yrke, adresse, e-mail adresse og type av forespørsel, i forbindelse med svar på spørsmål og kommentarer, utsendelse av nyhetsbrev eller med henblikk på å kontakte vinnere av konkurranser m.v. Slike opplysninger vil alltid bli behandlet i overensstemmelse med de gjeldende regler om behandling av personopplysninger m.v., og de vil ikke uten ditt samtykke bli brukt til andre formål enn besvarelse av de besøkenes henvendelser eller bli videreformidlet til virksomheter utenfor Colgate-Palmolive konsernet.

Som mange andre hjemmesider bruker denne hjemmeside såkalt "cookie-teknologi", der vår server registrerer bestemte opplysninger om de besøkendes profil og bruk av vår hjemmeside. Colgate-Palmolive A/S innsamler ikke i den forbindelse personlige opplysninger om besøkende og deres bruk av hjemmesiden. De registrerte opplysninger brukes kun til det formål å forbedre vår hjemmeside til fordel for brukerne.