red-cp-background

commited-to-responsible-sourcing

Colgate-Palmolive tar ansvar for etisk handel av materialer og tjenester. Målet er at vi ikke utsetter mennesker eller miljøet rundt oss for skade eller utnyttelse. Disse fire bærebjelkene styrker oss i grunntanken om etisk handel – bevaring av miljøet, gode arbeidsforhold, helse og trygghet for mennesker, og bedriftens samfunnsansvar.

Vi blir hele tiden bedre på etisk handel, vi bryr oss om å ta de etiske valgene for å finne råvarer. Dette kommer fram i en rekke programmer, retningslinjer og tiltak fra Colgate. Dette forteller vi mer om her. Colgate vurderer kontinuerlig hvordan vi hever standarden for interne retningslinjer, vi ser nøye på leverandørene og bransjene de opererer i, for å sikre at ingrediensene kommer fra bærekraftige kilder.

Vi satser på en bunnlinje med fire retningslinjer og tiltak. Disse er etiske retningslinjer for tredjeparter, kontroll av ingredienser, analysering av driften til tredjeparter og fokus på klimaforandring og bærekraftig vannforvaltning.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR TREDJEPARTER

Colgates etiske retningslinjer for tredjeparter formidler virksomhetens forventninger for den etiske handlingen vi forventer fra våre leverandører, distributører, agenter, kunder, forskningspartnere og alle andre tredjeparter vi samarbeider med. Vi forventer at tredjepartspartnere iverksetter rimelige tiltak for å sikre at Colgates etiske retningslinjer for tredjeparter kommuniseres ut i organisasjonene og gjøres tilgjengelig for ansatte og underleverandører som arbeider for Colgate. Det er standard at Colgates etiske retningslinjer for tredjeparter legges ved i virksomhetens kjøp- og tjenesteavtaler.

Vårt omdømme gjenspeiles av hvordan vi oppfører oss i Colgate, men også handlingen til alle vi samarbeider med. Derfor satser vi på et samarbeid med tredjeparter som har samme verdier og deler vår etiske standard.

FORSIKRING OM INGREDIENSER

Kjernen i Colgate-Palmolive er at du kan være trygg på at alle ingredienser og produkter fra oss er gode valg. Vi forplikter oss ikke bare til å lage trygge produkter, men vi fremstiller også disse produktene med ingredienser og fremgangsmåter som har en minimal innvirkning på verden rundt oss. Våre forskere gjør sitt ytterste for å utvikle miljøvennlige produkter som også oppfyller virksomhetens høye krav til produktene. Ingen av ingrediensene vi kjøper inn og bruker i produktene våre er skadelige for mennesker eller miljøet. De oppfyller virksomhetens strenge sikkerhetskrav og alle aktuelle nasjonale myndigheters forskrifter overalt hvor de selges i hele verden. For å finne ut mer, se Retningslinjer for sikre ingredienser.

GJENNOMGANG AV DRIFTEN TIL TREDJEPARTER

Colgate forplikter seg til å drive virksomhet med etiske tredjeparter. Før vi inngår et samarbeid med leverandører eller tjenesteleverandører, tar vi en gjennomgang av alle tredjeparter på forskjellige overvåkningslister, sanksjonslister, negativ medieomtale og myndighetsvarslinger om regelbrudd. Etter den første gjennomgangen overvåkes tredjeparter som driver virksomhet med Colgate kontinuerlig av virksomheten, og sender ut potensielle røde flagg. Alle røde flagg undersøkes og korrigeres etter behov. Tredjeparter, som samarbeider med nasjonale myndigheter på vegne av Colgate, må gjennomgå en fullstendig gjennomgang av driften før de innleder et samarbeid med Colgate.

KLIMAFORANDRING OG BÆREKRAFTIG VANNFORVALTNING

I mange år har vi bedt om at de viktigste leverandørene våre og leverandører av karbonholdige og vannholdige materialer tar del i den britiske organisasjonen CDPs (Carbon Disclosure Project) arbeid for for å avsløre miljøbelastningen fra større selskaper (Supply Chain Program Climate and Water Disclosures). Dette vil hjelpe oss til å forstå og ta tak i klimaeffekter og vannets assosierte risiko og muligheter i leveringskjeden.

Gjennom denne kontakten med leverandørene hjelper vi også produktutviklere og innkjøpsgrupper til å bli godt kjent med virksomhetens mest vann- og karbonintensive råmaterialer og materialer til emballasjebruk. Slik henter vi inn materialer og utformer produkter i henhold til Colgates forventinger til miljøforvaltning.

Hvis du vil finne ut mer om hva vi gjør for klimaforandring og bærekraftig vannforvaltning, gå til kapittel Planeten i rapporten om bærekraftighet på nett.

KJERNEPROGRAMMER FOR ANSVARLIG INNKJØP

I tillegg til retningslinjer og tiltak nevnt over, har Colgate disse kjerneprogrammene for de fire bærebjelkene og våre forpliktelser. Tredjeparter velges ut til en eller flere av kjerneprogrammene i henhold til risikofaktorer. Disse omfatter risiko for et land eller en bransje, enkelte tjenester som leveres til Colgate eller som er kritiske for driften av Colgate.

Enhanced Supplier Management (ESM)

Colgates ESM-program er en global prosess for risikovurdering og revisjon av virksomhetens råvarer, emballasjeleverandører og selvstendige produsenter med fokus på tre viktige områder:

  Siden unnfangelsen av EMS Program har over 7000 anlegg fra leverandører gjennomgått en risikovurdering og over 1200 anlegg er hittil revidert.

  Supplier Responsible Sourcing Assessment (SRSA)

  Colgates SRSA-program er et program for risikovurdering og revisjon med spesiell vektlegging på sosial og miljømessig samsvar ved Colgates produksjonsfasiliteter, selvstendige produsenter, materialleverandører av råvarer og emballasje, varehus og eksterne innpakingsvarehus. Leverandører blir utvalgt til revisjon basert på en risikovurdering og samsvarsvurdering går videre til Sedex SMETA (Sedex Member Ethical Trade) 4-Pillar Audits.

  Siden SRSA Program kjørte i gang i 2019, har over 550 leverandører og tjenesteleverandører gjennomgått en risikovurdering, og mer enn 45 % har tatt en kontroll for sosialt samsvar som tredjeparter. Gjennom disse kontrollene har SRSA Program bistått med forsikring av rettferdige og sikre arbeidsforhold for over 60 000 medarbeidere i Colgates utvidede leveringskjede.

  Nei til avskogning

  Colgate-Palmolive støtter en visjon om en fremtid uten avskoging. Vi forplikter oss til innkjøp av skogsmaterialer fra bærekraftige skoger. Vi har retningslinjer mot avskoging for vern av disse naturlige verdiene: palme, soya, talg og papirbaserte materialer. Colgate har også egne retningslinjer for ansvarlig og bærekraftig innkjøp av palmeoljer.

  Det vi satser på omfatter kartlegging og sporbarhet av leveringskjeden, innkjøp av sertifiserte palm-, soya- og papirbaserte materialer, kontroll av leverandørers samsvar med Colgates retningslinjer, lokale forskrifter og standarder, som Minimum Criteria for Industrial Scale Cattle Operations i den brasilianske regnskogen i Amazonas for leverandørene av talg og implementering av satelittovervåking for å identifisere og administrere potensielle varslinger om avskoging.

  I tillegg deltar Colgate i mange utviklingsprosjekter i Indonesia og Thailand. Disse har fokus på miljømessige og sosiale problemstillinger, og videre utvikling av leverandører med ansvarlig produksjon.

  Finn ut mer om Colgates retningslinjer, forpliktelser og aktiviteter for bekjempelse av avskoging i leverandørkjeden, se Retningslinjer for nei til avskoging, Retningslinjer for ansvarlig og bærekraftig innkjøp av palmeoljer og kapittelet Planeten i Colgates Rapport om bærekraftighet Vi forplikter oss til bekjempelse av avskoging.

  Menneskerettigheter og program for tvangsarbeid

  I Colgate forplikter vi oss til samsvar med alle gjeldene arbeidsmiljølover. Dette omfatter samtlige lover mot slaveri i landene vi operere i. Vi har en langvarig forpliktelse for respekt av menneskerettigheter og arbeideres rettigheter i hele verden og støtter Menneskerettighetserklæringen fra FN og International Labor Organization (ILO) Core Labor Standards. I tillegg, har vi bekreftet støtten av FNs Global Compact og prinsippene om menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon.

  Colgate er et medlem av Consumer Goods Forum (CGF) og støtter Forum’s Social Resolution on Forced Labor og tilhørende Priority Industry Principles – enhver arbeidstaker skal ha bevegelsesfrihet, ingen arbeidstaker skal betale for en jobb og ingen arbeidere skal tvinges til å jobbe.

  For å finne ut mer om Colgates aktiviteter for å støtte forpliktelsen vi har for å respektere menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, gå til Rapport om bærekraftighet i kapittelet Mennesker og den årlige utgivelsen « Respecting Human Rights and Labor Rights".

  Problematiske mineraler

  Colgate-Palmolive støtter et arbeid med å få slutt på volden og brudd på menneskerettighetene fra væpnede grupper i Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og nabolandene.

  Problematiske materialer gjelder råmaterialer som gull, kassiteritt, coltan, wolframitt og gull, det omfatter derivatene tinn, tantal og wolfram (3TGs), fra steder der det forekommer konflikt som har en innvirkning på gruvedrift og handel av disse materialene.

  Problematiske materialer kjøpes inn fra Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og land i nærheten, som Angola, Republikken Kongo, Den sentralafrikanske republikk, Rwanda, Tanzania, Zambia, Burundi, Sør-Sudan og Uganda.

  Vi har tatt en nærmere gjennomgang av alle leverandørene som forhandler med 3TG-materialer, og at de gjør innkjøp fra gruver utenfor DRC og omkringliggende land, eller kjøper inn fra smelteverk og raffinerier som er utpekt som Conflict Free av Conflict Free Sourcing Initiative.

  For å finne ut mer, gå til Retningslinjer for problematiske materialer.

  PARTNERSKAP

  I Colgate vet at vi at vi må dra lasset sammen. Et kritisk element av vår forpliktelse til ansvarlig innkjøp er vårt samarbeid med eksterne partnere.

  For å finne ut mer om Colgates partnerskap, gå til siden for partnerskap nettsiden for bærekraft