red-cp-background
cp-logo-responsibly-made
responsibly-made-logo

* Våre produkter blir produsert på Colgate-Palmolives anlegg, der vi øker energi- og vanneffektiviteten, jobber mot null avfall og ingen ulykker på arbeidsplassen, og overholder god praksis for etisk arbeid.

Miljøstyring

Vi har fokus på å oppfylle alle gjeldende miljøforskrifter og -regler – og ofte overgår vi standardene – i produksjonen og markedsføringen av produktene våre, samt i driften av anleggene våre. Strenge standarder definerer miljøytelsen hos Colgate. Alle anleggene våre har et fullstendig implementert miljøstyringssystem som dekker en rekke kategorier, herunder energieffektivitet, klima, vannforvaltning og avfallsbehandling.

responsibly-made-products-img1

Høydepunkter

  Arbeidsmiljø og -sikkerhet

  Colgate-Palmolive-ansatte i hele verden har fokus på å opprettholde en sterk sikkerhetskultur og et trygt arbeidsmiljø, og jobber mot null ulykker på arbeidsplassen.

  responsibly-made-products-img2

  Høydepunkter

   Arbeidspraksis

   Colgate-Palmolive har et langvarig fokus på å respektere menneske- og arbeidsrettigheter over hele verden, og støtter FNs menneskerettighetserklæring og arbeidsstandardene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Colgate-Palmolive samarbeider med og oppsøker forretningspartnere som deler vårt fokus på menneskerettigheter for alle. Vi anerkjenner bedrifters ansvar for å respektere arbeidsrettigheter, og fokuserer på interessenters forpliktelse til menneskerettigheter.

   responsibly-made-products-img3

   Høydepunkter

    Partnerskap og anerkjennelse

    Et viktig element i Colgate-Palmolives fokus på ansvarlig produksjon er vårt engasjement i og samarbeid med eksterne partnere. Dette utgjør et komplement til våre sterke, interne evner og gir uavhengig forsikring fra tredjeparter.

    Høydepunkter

    science-based-targets-logo
     leed-logo
      true-zero-logo
       national-safety-council-proud-member-logo
        energy-star-award-2021-logo
         acgih-logo
          orc-hse-logo
           unglobal-compact-we-support-logo

            *Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our  sustainability website.

            «LEED» og relaterte logoer er varemerker som tilhører U.S. Green Building Council og brukes med tillatelse.